06.03.2019r. Seminarium „Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i co dalej?”

W dniu 06.03.2019r., dzięki wspólpracy naszej koleżanki Mileny Mrózek i firmy SEKA S.A., zorganizowaliśmy seminarium nt. „Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy i co dalej?”W sali "Kantor" w Izbie Rzemieślniczej zajęcia przeprowadził  Jerzy Kaczmarek – Główny Specjalista BHP, Certyfikowany Ekspert CIOP, wykładowca w WSZiA, biegły sądowy w zakresie bhp. Poznaliśmy zagadnienia związane z przeprowadzeniem kontroli przez PIP a także zakres czynności, które pracodawca ma obowiązek wykonać po zakończeniu kontroli. Mogliśmy także odpowiedzieć sobie na pytanie czy musimy wszystko przyjmować do realizacji co zostało opisane w protokole, nakazie i wytąpieniu. Czy możemy niezgodzić się z ich treścią? A jeśli tak to co powinniśmy zrobić? Poznaliśmy wiele ciekawostek prawnych, pozwalających na właściwą interpretację tematów trudnych, niejednoznacznych.

W przerwie w szkoleniu wręczono legitymacje członkowskie nowym członkom naszego Oddziału, którzy mieli okazję powiedzieć parę słów o sobie.

W drugiej części spotkania kolega Krystian Lech zaprezentował AED i jego mozliwości.