high quality and large discount of all highqualityreplicawatches online.dedicated qualifications are probably the character to do with ブルームスティック 電子タバコ for sale in usa. O nas - Oddział w Opolu

O nasHistoria, oddział Opole

 

PROTOKÓŁ Nr 1 z założycielskiego spotkania Opolskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

W dniu 12 marca 2001 roku w budynku stołówki Elektrowni „Opole” S.A. o godz. 9.00 przeprowadzono spotkanie pracowników Służb BHP województwa opolskiego.
W spotkaniu uczestniczyły 52 osoby ze służb bhp woj. opolskiego oraz Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP – p. Jadwiga Polaczek.

Spotkanie otworzył i prowadził Piotr Lochman – kierownik wydziału bhp Elektrowni „Opole” S.A., który przedstawił propozycję powołania Oddziału w Opolu. Po wygłoszeniu krótkiego wstępu przez Prezes J.Polaczek pracownicy Służb BHP swój akces do Stowarzyszenia zgłosili pisemne na dwóch listach [ w załączeniu ]. Ponieważ liczba przekroczyła wymagane 12 osób to zgodnie z §30 Statutu to spotkanie uznano za założycielskie Oddziału.

Następnie na wniosek prowadzącego P.Lochmana powołano Komisję Wniosków i Skrótacyjną w składzie:

1.A. Majchrzak 
2.S. Wiśniewski.

Komisja Wniosków i Skrótacyjna niezbędna była do wyłonienia Władz Oddziału.

Później osoby z sali zgłosiły 11 kandydatur do Zarządu Oddziału. Nazwiska kandydatur zapisano na tablicy. Później przeprowadzono wybory tajne do 7 osobowego Zarządu. Komisja Skrótacyjna przeliczyła głosy i poinformowała, że w wyniku głosowania , w którym oddano 52 ważne głosy , udało się wyłonić 6 osób do Zarządu , dwie osoby muszą kandydować jeszcze raz bo mają po 31 głosów, zaś Wojtczak, Urbaniak i Wolski odpadają.

1. Lochman 49 głosów
2. Miller 39
3. Petryszyn 38
4. Harędzki 36
5. Puzik 35
6. Figiela 32
7. Musiał 31
8. Wochnik 31
9. Wojtczak 26
10. Urbaniak 21
11. Wolski 20

W wyniku dodatkowego głosowania skład 6 osobowy uzupełniono o p.Wochnik ( Wochnik 31 głosów Musiał 17 ). 

Zarząd w trybie wewnętrznym rozdzielił funkcje:

Przewodniczący Oddziału – Piotr Lochman – Elektrownia „Opole” S.A.
Wiceprzewodniczący - Andrzej Petryszyn – ZK Zdzieszowice
Wiceprzewodniczący - Wojciech Harędzki – „Ovita” Opole
Sekretarz – Dorota Wochnik- „Odrew” S.A. Murów
Skarbnik – Tadeusz Figiela AWRSP OT Opole
Członek- Lesław Miller – PZZ Brzeg
Członek – Joachim Puzik – Huta „Andrzej” Zawadzkie

Następnie zgłoszono kandydatury do Komisji Rewizyjnej Oddziału. Zgłoszono 3 osoby J.Mierzwiak, M.Mieczko i P.Pająk i w wyniku głosowania kandydatury te jednogłośnie przyjęto 50 głosami.

Komisja Rewizyjna Oddziału ukonstytuowała się i rozdzieliła funkcje:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału – Piotr Pająk – Elektrownia „Opole” S.A.

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej – Mieczysław Mieczko – ZK Zdzieszowice

Sekretarz Komisji Rewizyjnej – Jerzy Mierzwiak – PPUH „Kolbut” Praszka

Następnie zgłoszono kandydatury do Sądu Koleżeńskiego Oddziału. Zgłoszono 6 kandydatur do 5 osobowego składu. Zgłoszono kandydatury następujących osób Cz.Bysiec, A.Ludwig, A.Kobza, M.Czech, W.Taczalska, M.Czosnek. Przeprowadzono wybory, w których uczestniczyło 50 osób. Komisja Skrótacyjna ustaliła że:
Czesław Bysiec - „Meble Kler” otrzymał 46 głosów 
Antoni Ludwig –Huta „Andrzej”S.A. Zawadzkie 43 głosy
Adrian Kobza –PRPZK-Rem Spółka z o.o. Zdzieszowice 43
Małgorzata Czech –Górażdże Cement S.A. 42
Wanda Taczalska –Jakcy Plastik Blachownia 41

W wyniku głosowania najmniej głosów otrzymał M.Czosnek ( 32 ) i nie został członkiem Sądu. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Oddziału został Czesław Bysiec.

Z uwagi na brak na posiedzeniu druków deklaracji ustalono, że druki te zostaną sprowadzone i w trybie niezwłocznym przesłane do zakładów pracy celem wypełnienia ich przez służby bhp – od dzisiaj członków Opolskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służby BHP.

Załącznik do protokołu stanowią oryginalne materiały robocze ze spotkania założycielskiego.

Opole 2001-03-12

Podpisano:

1. Przewodniczący Zarządu Oddziału:
2. Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału 
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału