Nadzwyczajne Zebranie Członków Oddziału - wybory delegatów

W dniu 22.01.2019r. w siedzibie Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Opolu.Na pierwszym spotkaniu naszych członków w 2019r. przeprowdziliśmy wybory delegatów, którzy będą reprezentować nasz Oddział w Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym, które planowane jest w miesiącu maju.

W wyniku wyborów delegatami zostali wybrani:

1. Piotr Lochman

2. Radosław Pych

3. Andrzej Strzelczyk.

Po wyborach Zarząd Oddziału przedstawił sprawozdanie z działalności w 2018r., podsumowując bardzo owocny rok a następnie zostały przedstawione plany na bieżący rok.

Będzie się działo. Rok 2019 będzie jeszcze bardziej intensywny!

Po zakończeniu Nadzwyczajnego Zebrania przystąpiliśmy do części szkoleniowej. Przedstawiciel Okręgowej Inspekcji Pracy omówił najnowsze zmiayn w Kodeksie pracy i innych przepisach w zakresie bhp.

Po tym wystąpieniu Małgorzata Weres-Portka udowadniała nam że „BHP może być sexi – czyli o behawioralnym przywództwie słów kilka” – bardzo energetyczne i ciekawe podejście do zagadnień bhp w codziennej pracy.