10.05.2019r. - Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

W dniu 10 maja 2019r. delegaci naszego Oddziału uczestniczyli w Zjeździe Sprwozdawczo-Wyborczym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zjazd odbywał się w hotelu Mercure w Toruniu.Podczas Zjazdu byliśmy reprezentowani przez delegatów:

- Piotr Lochman,

- Radosław Pych

- Andrzek Strzelczyk.

W trakcie Zjazdu przedstawiono sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Głównego, wręczono odznaczenia państwowe a następnie przystąpiono do wyborów nowych władz Stowarzyszenia.

Wyniki wyborów Prezesa Zarządu Głównego OSPSBHP:
Elżbieta Bożejewicz - 45 głosów
Marek Nościusz - 34 głosy.

Podczas wyborów członków Zarządu Głównego zgłoszono także kandydaturę naszego delegata, będącego członkiem ustępującego Zarządu, Radosława Pycha. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że został on ponownie wybrany do władz naczelnych Stowarzyszenia.

Podczas wieczornego spotkania nowo wybranego Zarządu Głownego przedstawiono przydzielone funkcje nowych członków Zarządu.

Radosław Pych został wiceprezesem Zarządu Głównego.

Gratulujemy!