16.04.2019r. - Warsztaty emisji i higieny głosu ,,MAM GŁOS’’

Warsztaty emisji i higieny głosu "Mam głos."  były adresowane do osób, które nauczają, prowadzą szkolenia BHP i chcą używać swego głosu przynajmniej do emerytury. Zajęcia z Emisji i Higieny Głosu poprowadził zawodowy aktor, wykwalifikowany specjalista i trener – Piotr Charczuk.Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się:

•   jak zbudowany jest głos i jak działa

•   jak prawidło i świadomie pracować oddechem

•   jak mówić bez wysiłku i zmęczenia

•   jak w naturalny sposób wzmocnić swój głos

•   jak mówić nośnie i wdzięcznie wykorzystując rezonatory

•   jak dbać i troszczyć się o głos

•   jak usprawnić artykulację

•   jak poprawić dykcję

•   jak poradzić sobie z wpływem stresu na głos

•   jak kontrolować emocje głosu

•   jak najefektywniej pracować nad własnym głosem

•   jak przygotować głos do pracy

•   jak przygotować głos do wystąpień publicznych

Każdy uczestnik otrzymał imienny Certyfikat ukończenia warsztatów wydany
przez nasze Stowarzyszenie.