Warsztaty Specjalista bhp jako trener - 27.02.2020r.

Przeprowadzone zajęcia miały charakter warsztatowy, przeprowadzane były w formie aktywnej, narzędziowej, angażującej uczestników. Niezależnie od branży, w której pracujemy jesteśmy głodni rozwoju,pracujemy nad swoim potencjałem.Głównym celem warsztatu było doskonalenie umiejętności trenerskich członków stowarzyszenia.

Szkolenie składało się z czterech części:

-idealne szkolenie,

-grupa szkoleniowa,

-kompetencje trenera,

-narzędzia i aplikacje.

W pierwszej części planowaliśmy idealne szkolenia (pracując w grupach), ustalaliśmy czynności przed rozpoczęciem szkolenia, czynności w trakcie oraz po jego zakończeniu. Podsumowaniem naszej pracy było uporządkowanie treści dotyczących etapów procesu szkoleniowego z uwzględnieniem potrzeb szkoleniowych, programu, metod szkoleniowych oraz oceny szkolenia.

W kolejnej części znalazło się uczenie osób dorosłych zgodnie z cyklem Kolba oraz z wykorzystaniem emocji.

Tematyką, która nie mogła zostać pominięta podczas warsztatu była dynamika grup wg teorii Tuckmana, style interpersonalne (mieliśmy okazję przeprowadzić diagnozę własnego stylu) oraz poznać postępowanie w trudnych sytuacjach i z trudnymi uczestnikami na szkoleniu.

Zdobywając wiedzę merytoryczną, nie możemy pominąć rozwoju naszych umiejętności miękkich w zakresie BHP takich jak: efektywna komunikacja oraz umiejętność współpracy z innymi.

Żeby osiągnąć poprawę warunków BHP w zakładach pracy, potrzebne jest zastosowanie różnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych oraz psychospołecznych. Podczas warsztatu pracowaliśmy nad umiejętnościami takimi jak: pewność siebie, asertywność i konstruktywny feedback, zarządzanie stresem, uważność i empatyczne słuchanie.

W ostatniej części przetestowaliśmy wykorzystanie narzędzi i aplikacji, które mogą mieć szerokie zastosowanie w naszych szkoleniach.