Spotkanie Noworoczne OSPS BHP Oddział Opole

Spotkanie Noworoczne OSPS BHP Oddział Opole

Członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniu noworocznym, które odbyło się 11 stycznia 2019 r. w opolskim Kasynie Policyjnym.Prezes Radosław Pych podsumował rok 2018, który zaliczył do bardzo udanych. Obok licznych seminariów szkoleniowych, które odbyły się w ubiegłym roku zarówno w Okręgowym Inspektoracie Pracy jak i w naszej siedzibie w Izbie Rzemieślniczej, na szczególną uwagę zasługują dwa wyjazdy studyjne do fabryki 3M we Wrocławiu oraz ifm ecolink przy ul. Północnej 6 w Opolu. Ukoronowaniem naszej działalności była jednak Ogólnopolska Konferencja BHP zorganizowana wspólnie z Politechniką Opolską, która zgromadziła  wielu zacnych gości, prelegentów, ale również wystawców z branżowych firm i instytucji. Nie zabrakło pokazów pierwszej pomocy i sprzętu do ratownictwa medycznego oraz wystawy pojazdów począwszy od najstarszych (Ford T) do najbardziej zaawansowanych technologicznie (Nissan Leaf czy Tesla S). Konferencja cieszyła się tak dużym powodzeniem, że w planach naszego Oddziału na 2019 rok jest jej kolejna edycja. Zarząd Stowarzyszenia pracuje już nad jej koncepcją.  

Podsumowując 2018 rok Prezes dostrzegł duże zaangażowanie i podziękował  szczególnie wyróżniającym się w pracy ‘pro publico bono’ członkom naszego Stowarzyszenia. Gratulacje!

Warto także nadmienić, że pod koniec 2018 roku  nasz Oddział uruchomił swoją stronę OSPS BHP Opole na Facebooku, aby zwiększyć swoją nośność informacyjną, propagowanie dobrych praktyk BHP oraz poprawić komunikację pomiędzy swoimi członkami i sympatykami. 

Andrzej Strzelczyk,

rzecznik prasowy

OSPSBHP ODDZIAŁ OPOLE