Kontakt

Kontakt

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY


Adres:
46-061 Opole
ul. ul. Katowicka 55 p2.5


Email:
opole@ospsbhp.pl


Telefon:
Tel: 512318466

 

"Żubr" Bank Pekao
Rachunek - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Opolu
Nr konta Bank Polska Kasa Opieki SA

32 1240 5178 1111 0010 3908 3136